Servicii

Prima inscriere imobil ( intabulare )

Intabularea este inscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar in cartea funciara. In acest caz, imobilul poate fi un teren cu sau fara constructie. Dupa prima înscriere a imobilului acestuia ii va fi atribuit un numar cadastral si va avea carte funciara. Dupa momentul înscrierii imobilului in cartea funciara dreptul real (dreptul de proprietate) devine opozabil si tertilor. In plus, cartea funciara va contine un plan al imobilului cu vecinatatile si descrierea acestuia.
Actualizare date imobil ( regim urbanistic, adresa administrativa, etc.)

Actualizarea datelor unui imobil presupune inscrierea sau modificarea in cartea funciara a unor noi informatii cu privire la identificarea imobilului. Acest tip de documentatie cadastrala se poate întocmi cu privire la:

– inscriere/radiere constructii,

– modificare limita,

– modificare suprafata,

– actualizare categorii de folosinta/destinatii,

– repozitionare,

– alte informatii tehnice cu privire la imobil.
Atribuirea de numar cadastral unui C.F. cu numar topografic

Documentatia de atribuire a unui numar cadastral este necesara pentru imobilele care sunt deja intabulate dar care au ca si numar de identificare, numarul topografic. Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul, se identifica printr-un numar cadastral si se înscrie intr-o carte funciara. Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legatura intre baza de date grafica si baza de date textuala in sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara.

Astfel, imobilul este identificat, pe langa acordarea de cartea funciara si într-o baza de date grafica (harta) pe care ANCPI o are in administrare. Practic, este harta Romaniei, in format electronic, care contine  toate detaliile (de forma, de identificare) ale terenurilor, constructiilor, drumurilor etc.

Harta o gasiti aici

De ce este important ca imobilul dumneavoastra sa aiba numar cadastral?

Pentru a avea terenul identificat pe aceasta harta. Identificarea se face exact, cu eroare de maxim 2-3 cm fata de situatia existenta in teren. Astfel, pe baza unor coordonate, dumneavoastra sau orice alta persoana interesata, va putea identifica imobilul ”în teren”.
Pentru a nu avea probleme de suprapunere cu terenurile vecinilor. Ne referim aici la o suprapunere virtuala ( o suprapunere doar pe harta). Pentru rezolvarea acestor suprapuneri se apeleaza deseori la instanta de judecata.

Plan topografic si ridicare topografica

Planul topografic este o componenta obligatorie pentru intocmirea documentatiei de eliberare a autorizatiei de construire. Arhitectul, in prealabil intocmirii planului constructiei va avea nevoie de ridicarea topografica a terenului.

Masuratorile de teren împreuna cu reprezentarea lor pe plan se numesc ridicari topografice. Rezultatul concret al unei ridicari topografice este planul topografic sau harta topografica, pe care punctele de pe suprafata terestra sunt redate prin cele trei coordonate x, y, h, adica atat in plan cat si in spatiu.

Asadar planul topografic contine detalii ale terenului cum ar fi: latimea, lungimea terenului sau a unor portiuni din interiorul acestuia cat si inaltimea unui/mai multor punct din teren.

Daca doriti începerea constructiei unui imobil trebuie sa va adresati prima data unui topograf!

Inscrierea unei constructii în Cartea Funciara

Reprezinta operatiunea de intabulare sau inscriere in cartea funciara) a unei constructii noi sau vechi.  Pentru constructiile vechi, adica cele anterioare anului 2000, nu este necesara Autorizatie de Construire. Inscrierea in cartea funciara se face pe baza Certificatului de Atestare a Edificarii Constructiei, sau pe baza copiei din Registrul Agricol.

In cadrul fiecarui imobil, constructiile se identifica printr-un cod atasat numarului cadastral, alcatuit din litera “C” urmata de un numar de la 1 la n (ex.: C1, C2,  …).

Inscrierea constructiei in cartea funciara are efect de opozabilitate fata de terti si constituie ultimul pas pe care trebuie sa il faceti dupa terminarea construirii propriu-zise. Totodata, este important de stiut ca se poate înscrie in cartea funciara un imobil pe etape de constructie daca din diferite motive aveti nevoie sa prezentati extrasul de cartea funciara a constructiei.

Dezmembrare sau alipire a unei parcele

Dezmembrarea sau alipirea imobilelor se poate realiza daca sunt situate in aceeasi unitate administrativ-teritoriala si nu sunt grevate de sarcini. In cazul in care imobilele ce urmeaza a fi dezlipite/alipite sunt grevate de sarcini, operatia de dezlipire/alipire nu se poate face decat cu acordul titularilor acestor sarcini.

Proprietarii unor imobile alaturate pot solicita inscrierea alipirii în cartea funciara in baza actului de comasare, a unei conventii privind stabilirea cotelor-parti detinute din imobilul rezultat in urma comasarii, încheiat in forma autentica, si a unei documentatii cadastrale.

Dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de teren înscrisa in cartea funciara în 2 sau mai multe suprafete egale/inegale. In cazul dezmembrarii unei parcele în 3 sau mai multe parti se solicita obligatoriu certificat de urbanism.

Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa ”primeasca” drept de servitute, daca este cazul.

Operatiunea de dezmembrare/alipire  a unui imobil este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

Modificari de limita sau suprafata

Modificarea limitei unui imobil reprezinta corectarea pozitionarii acestuia in baza de date grafica (harta) prin modificarea geometriei dar fara modificarea suprafetei imobilului.

Modificarea de suprafata sau rectificarea de suprafata reprezinta operatiune de modificare a geometriei imobilului in baza de date grafica si a suprafetei acestuia, pe baza unor acte autentice sau emise de autoritatile statului.

In ambele cazuri este nevoie de declaratie notariala din partea proprietarului care sa ateste ca este de acord ca aceasta modificare sa se opereze în Cartea Funciara.

Trasare (limite de proprietate)

Trasarea limitelor de proprietate se face utilizand aparatura de mare precizie ( GPS GNSS sau in unele cazuri Statie totala ) si reprezinta materializarea punctelor (coordonatelor geografice ale limitelor imobilului) in teren. Acest procedeu se poate face doar pentru imobilele care au Carte funciara cu numar cadastral si care au planul imobilului inscris în baza de date grafica a ANCPI.

Pentru trasarea limitelor de proprietate este necesar planul de amplasament si delimitare a imobilului pus la dispozitie de expertul topograf care a intocmit documentatia de intabulare/actualizare. PAD-ul trebuie sa contina coordonatele acestor puncte (limitelor) în sistemul de proiectie Stereografic 1970.

Materializarea punctelor în teren se face cu ajutorul unor tarusi iar eroarea de poziționare este minima (maxim 2-3 cm).

Scoatere teren din circuitul agricol

Operatiunea de scoatere din circuitul agricol a unui teren aflat in extravilan se realizeaza de catre proprietarul acestuia in momentul in care se doreste schimbarea categoriei de folosinta in cea de curti constructii pentru a putea edifica pe acesta una sau mai multe constructii. La finalul acestei operatiuni, terenul este introdus in intravilanul comuniei de care apartine.

La final, proprietarul imobilului primeste documentatia de alipire formata din:

 • Deciza finala de scoatere a terenului din circuitul agircol;

Scoaterea din circuitul agricol a unui teren afla in intravilan presupune doua etape:

 • Obtinerea avizului ANIF (Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare);
 • Obtinerea vizului OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) si a DADR (Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala).

Obtinere aviz ANIF

Acte necesare:

 • Cerere tip – o furnizam noi;
 • Extras de Carte Funciara;
 • Copie documentatie cadastrala – copie simpla;
 • Certificat de urbanism – copie simpla;
 • Acte de proprietare – copie simpla;
 • Act de identitate – copie simpla.

Termen de executie:

 • Documentatia se depune la sediul ANIF in masim 2 zile de cand ne sunt furnizate toate actele.

Termen de avizare ANIF:

 • Procedura normala: 5 zile lucratoare (aproximativ o saptamana).

Taxa ANIF:

 • Taxa ANIF variaza in functie de suprafata, lucrarile de imbunatatire funciara din zona si alte criterii. Ea se calculeaza in momentul depunerii documentatiei.

Obtinere aviz OCPI si DADR

Acte necesare:

 • Cerere tip – o furnizam noi;
 • Extras de Carte Funciara;
 • Copie documentatie cadastrala – copie simpla;
 • Certificat de urbanism – copie simpla;
 • Acte de proprietare – copie simpla;
 • Act de identitate – copie simpla;
 • Aviz ANIF;
 • Expertiza de evaluare a ternurilor – efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania;
 • Documentatia pentru incadrarea terenurilor in clase de calitate;
 • Avizul de principiu favorabil al Consiliului Local pentru extinderea extravilanului – in cazul terenurilor care au clasele de calitate I si II, cele amenajate pentru lucrari de imbunatatire funciara, precum si cele cu plantatii viti-pomicole;
 • Avizul Directiei consolidarea proprietatii – reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau al Directiei Generala implementare politici sectoriale si de piata pentru terenurile care au clasele de calitate I si II, cele amenajate pentru lucrari de imbunatatire funciara, precum si cele cu plantatii viticole / pomicole;
 • Memoriu tehnic al lucrarilor.

Termen de executie:

 • Documentatia se depune la sediul OCPI in maxim 2 zile de cand ne sunt furnizate toate actele, inclusiv avizul ANIF.

Termen de avizare OCPIB si DADR:

 • Procedura normala: 10 zile lucratoare (aproximativ doua saptamani);
 • Procedura de urgenta: 3 zile lucratoare.

Taxa OCPI si DADR

Taxa de avizare a unei documentatii de scoatere din circuitul agricol a unui teren situat in intravilan variaza in functie de suprafata si de regimul de avizare, asa cum este evidentiat in tabelul de mai jos.

Suprafata/Tip procedura Regim normal/10 zile lucratoare Regim de urgenta/3 zile lucratoare
De la 1 la 10.000mp 250 RON 1.500 RON
De le 10.000 la 500.000mp 500 RON 2.000 RON
Peste 500.000mp 700 RON 3.000 RON

ATENTIE: Informatiile sunt oferite pentru scoaterea din circuitul agricol a unui teren aflat in extravilan, cu o suprafata de pana la 1ha, fara lucrari de imbunatatire funciara, fara plantatii viti-pomicole si de clase III-V de calitate.

Pentru terenurile cu suprafete cuprinse intre 1 si 100ha, fara lucrari de imbunatatire funciara, fara plantatii viti-pomicole si de clase III-V de calitate, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol se aproba de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe baza avizului ANCPI.

Pentru terenuri ce depasesc suprafete de 100ha,aprobarea scoaterii din circuitul agricol se face prin hotararea Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Administratiei si Internelor.

Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I si II de calitate, a celor amenajate cu lucrari de imbuantatire funciara, precum si a celor plantate cu vii si livezi din extravilan, prin extinderea intravilanului, se realizeaza pe baza de studii urbanistice (PUG si PUZ).

Nota: Informatiile sunt orientative. Toate categoriile de mai sus pot varia in functie de situatiile particulare ale fiecarui imobil.

ANCPI a introdus serviciul on-line, cod serviciu: EXI_ONLINE

Extrasul de carte funciara pentru informare reprezinta situatia cadastral – juridica a imobilelor, la momentul intocmirii acestuia. Acesta contine informatii cu privire la suprafata imobilului si descrierea acestuia, la dreptul de proprietate si eventualele sarcini existente asupra imobilului.

Link acces:  ePayment ANCPI

Servicii disponibile: Extrasul pentru informare pentru imobilele existente in baza de date e-Terra la momentul solicitarii, precum si imobile aflate in arhiva ANCPI ce vor fi supuse procesului de conversie.