Legislatie

HG 869 DIN 2005

HG 1210 DIN 2004 ANCPI

LEGEA 78 DIN 2002

LEGEA 499 DIN 2004

LEGEA 115 DIN 1938

LEGEA 247 DIN 2005 – TITLUL XII

7307C-6933 INREGISTRARE ONLINE PERSOANE JURIDICE

OG 41 DIN 2004

TARIFE MOF 253-039

LEGEA NR. 7 DIN 1996

ORDINUL NR. 634 DIN 2006

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire al documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

ORDIN AL DIRECTORULUI GENERAL AL ANCPI NR. 107 din 29.03.2010

ORDINUL NR. 700 DIN 2014

ORDINUL NR. 1009 DIN 2013

ODG NR. 1340 DIN 2015

REGULAMENTUL PRIVIND AVIZAREA TEHNICA A EXPERTIZELOR JUDICIARE

REGULAMENTUL COMISIILOR PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

ORDINUL NR. 415 DIN 2009

ORDINUL NR. 108 DIN 2010