Cadastru – Intabulari

Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

Sistemul de evidenta al cadastrului are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara.

Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor parcelelor si constructiilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari.

Functia economica evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.

Functia juridica se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in cartea funciara.